Onze visie in beeld!

Bekijk hier onze visie, uitgelegd door Yort Willems:

;c;l;

"Voor ons gaat het niet om wat je kunt, maar om hoe je bent."

Plezier is de kern van ons bewegingsonderwijs. Wij vinden het essentieel dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar de link leggen tussen plezier en bewegen. Alleen zo ontwikkelen ze de motivatie om ook op latere leeftijd te blijven sporten.

En dat heeft veel voordelen. Onderzoek wijst uit dat mensen die sporten zich fitter en beter voelen over zichzelf, vaker kiezen voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl, en een groter sociaal netwerk hebben. Bewegingsonderwijs biedt dus een goede basis voor het verdere leven.

Een voorwaarde voor plezier is een goed pedagogisch klimaat. We willen dat kinderen zich gezien voelen, zichzelf durven zijn en fouten durven maken. We willen dat ze na elke les het gevoel hebben dat ze wat kunnen – sportief aangelegd of niet.

Daarom bestaat iedere les uit een veelzijdig aanbod op verschillende niveaus. We verdelen de gymzaal in vakken met heel verschillende en uitdagende materialen: touwen, matten, ballen, klimladders, bokszakken, springkussens, slacklines, balansborden, noem maar op. Niet in een vaststaand parcours met dichtgetimmerde regels, maar als open en uitnodigende ruimte waarin ze zelf kunnen ontdekken wat bij hen past.

Alle kinderen vinden wel iets wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. We zorgen er ook voor dat ze het moeilijker en gemakkelijker kunnen maken voor zichzelf, zodat iedereen op eigen niveau plezier kan hebben. Zo werken wij toe naar de leerdoelen die aan het bewegingsonderwijs gesteld zijn en naar een veelzijdige motorische ontwikkeling. Maar dan op een andere, speelse manier. 

Voor ons gaat het niet om wat je kunt, maar om hoe je bent in de les. Niet om competitie, maar om samenwerking, weerbaarheid en een sportieve instelling. Niet om wie wint, maar om leren van elkaar en met elkaar. 

Wat we in elke les willen bereiken, is dat kinderen zich op een veilige manier uitgedaagd voelen om hun eigen grenzen te verkennen. Dat ze nieuwe dingen ontdekken en zichzelf verrassen. En dat ze vol energie en met een grote glimlach naar buiten gaan.

"Voor ons gaat het niet om wat je kunt, maar om hoe je bent."

Onze visie in beeld!

Bekijk hier onze visie, uitgelegd door Yort Willems:

;c;l;