Patricia van Gelder

GymMeester.nl heeft vorig schooljaar 1 dag per week voor de leerlingen van basisschool In ’t Veld en Hannie Schaft het bewegingsonderwijs verzorgd.

Wat opviel was dat ze de kinderen heel snel kende & op een leuke en pedagogische manier met de groepen contact maakte. De kinderen waren heel enthousiast en deden allemaal actief mee aan de lessen. Ook de kinderen die uitdagende sport- en spelactiviteiten nog wel eens moeilijk vinden.

Tijdens de Corona lockdown werden er leuke filmpjes gedeeld waarin leerlingen uitgedaagd werden om in en om het huis te bewegen. Met andere woorden; wij kregen een zeer energieke en originele gymleraar die met veel plezier bewegingsonderwijs geeft.